Verpleging

Onder verpleging vallen diverse activiteiten. Bijvoorbeeld wondverzorging of het geven van injecties. De verpleegkundige kan u verder leren bepaalde handelingen zelf uit te voeren, waardoor u bijvoorbeeld injecties aan uzelf kunt geven. Het doel van verpleging is herstellen van een aandoening/beperking of verergering voorkomen.

Verpleging thuis (zoals specialistische en complexe verpleging) wordt soms betaald vanuit de AWBZ, en soms door de zorgverzekeraar

Voor wie?

Verpleging kan nodig zijn bij een ziekte of beperking, of bijvoorbeeld na een medische behandeling. De huisarts of medisch specialist schrijft dit dan voor.

Aanpak

U kunt verpleging via Regelhulp aanvragen met het algemene formulier AWBZ-zorg.

Hebt u al eerder AWBZ-zorg aangevraagd? Dan kunt u de aanvraag het beste direct bij het CIZ doen, omdat uw gegevens daar dan al bekend zijn.

Eigen bijdrage

Voor verpleging betaalt u een eigen bijdrage. Hoe hoog de eigen bijdrage is hangt af van uw leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) rekent dit voor u uit. Om de hoogte te berekenen zijn uw persoonsgegevens, BSNnummer en zorgverzekeringsgegevens nodig. Gegevens over uw inkomen hoeft u niet te geven. Het CAK vraagt die zelf op bij de Belastingdienst. Het CAK int ook de eigen bijdrage bij u.

Klik voor meer informatie