Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf de huishoudelijke hulp, de verzorging, verpleging en begeleiding kunt inkopen en bepaalde hulpmiddelen kunt aanschaffen zoals bijvoorbeeld een rolstoel, een aangepaste fiets en een scootmobiel. U kunt een pgb krijgen voor:

  1. Zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ);

  2. Zorg (o.a. huishoudelijke hulp) en hulpmiddelen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);

  3. Sommige hulpmiddelen en voorzieningen vanuit de zorgverzekering.