Hulp in de huishouding

Wmo

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Volgens deze wet moeten gemeenten ervoor zorgdragen dat alle inwoners kunnen meedoen aan de samenleving. Daarvoor bieden zij hulp en voorzieningen, zoals vervoersvoorzieningen, sociale begeleiding, hulp bij de huishouding, woningaanpassingen en rolstoelen.

Indicatie

Voordat uw hulp krijgt toegewezen zal een indicatiesteller beoordelen of u recht heeft op hulp in de huishouding. De indicatiesteller legt zijn bevindingen vast in een indicatieadvies. U krijgt daar een afschrift van. In het indicatieadvies staat beschreven welke beperkingen u hebt en op welke grondslag u recht hebt op hulp en voorzieningen. Daarbij wordt uitgegaan van de goedkoopst adequate voorziening. Adequaat wil zeggen dat de voorziening een goede oplossing moet bieden in uw situatie, afhankelijk van de beperkingen waar u mee te maken hebt. De gemeente neemt een besluit op grond van dit indicatie-advies. Dit besluit krijgt u op papier thuisgestuurd. Bent u het niet eens met het besluit van uw gemeente, dan kunt u er bij de gemeente zelf bezwaar tegen maken.

Hulp in natura of PGB

Als volgens de regels van uw gemeente is vastgesteld dat u recht hebt op langdurige, structurele hulp bij het huishouden, dan zal de gemeente u de keuze moeten bieden tussen:

  • Hulp in natura. Hulp in natura wordt geleverd door een instelling voor thuiszorg, een schoonmaakbedrijf of een andere aanbieder waar uw gemeente afspraken mee heeft gemaakt.

  • Een persoonsgebonden budget (pgb) U krijgt het geld voor de hulp bij het huishouden zelf in handen en kunt u zelf beslissen wie u komt helpen en hoe de hulp bij u thuis aan de slag gaat. U ontvangt dit budget op basis van een indicatiestelling.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw gemeente, www.persaldo.nl of www.regelhulp.nl.