Begeleiding

Zelfredzaamheid

Bij begeleiding gaat het er om dat u alles wat u nog wel kunt, zoveel en zo goed mogelijk doet. Uw begeleider geeft praktische hulp en denkt mee over wat u op een dag allemaal zou kunnen doen.

Begeleiding op maat

Wanneer u veel zorg nodig hebt, kunt u wel eens het gevoel krijgen dat anderen uw leven overnemen. De begeleider kan u helpen om toch de baas te blijven over uw eigen leven. Soms krijgt u de begeleiding alleen, maar u kunt ook begeleiding in een groep krijgen. Begeleiding kunt u thuis krijgen, maar ook in een instelling. In dat laatste geval wordt het vervoer van en naar de instelling geregeld, als dat medisch voor u noodzakelijk is.

Voorwaarden

Begeleiding is alleen mogelijk voor mensen met matige of ernstige beperkingen op een van de volgende gebieden:

  • sociale redzaamheid (de regie over het eigen leven);

  • bewegen en verplaatsen (het zelfstandig voortbewegen);

  • probleemgedrag (agressief of dwangmatig, zelfverwaarlozing);

  • psychisch functioneren (denken, concentreren en waarnemen);

  • geheugen- en oriëntatie (geheugen en bewustzijn).

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg beoordeelt de ernst van de beperkingen.

Meer informatie