Zorg aanvragen

Regelhulp

Regelhulp is een soort routeplanner (webloket) voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Regelhulp geeft een overzicht van zorg, hulp en financiële ondersteuning. Het gaat om voorzieningen en ondersteuning van verschillende organisaties, zoals de gemeente, het CIZ, UWV en UWV WERKbedrijf. U kunt in Regelhulp voorzieningen aanvragen of een contactformulier invullen voor een gesprek over ondersteuning. Met één formulier, bij verschillende instanties tegelijk. www.regelhulp.nl

Telefoonnummer: 0800 – 8051

Stichting MEE

Heeft u een lichamelijke, zintuigelijke, of verstandelijke beperking of ervaart u beperkingen ten gevolge van een chronische ziekte? Dan krijgt u te maken met instanties, regels en allerlei praktische problemen. Misschien heeft u vragen waar niet zo makkelijk een antwoord op te vinden is. Uw beperking kan een belemmering vormen wanneer u, net als anderen, mee wil doen in de samenleving. MEE is vertrouwd met al deze zaken en kan u daarbij helpen.

Samen met u zoekt MEE naar antwoorden op uw vragen en oplossingen voor problemen. MEE geeft onafhankelijk advies en brengt u in contact met de juiste organisaties en instanties. MEE-consulenten kijken vooral naar uw mogelijkheden. www.mee.nl

Telefoonnummer: 0900 – 999 88 88