AWBZ

Zorg en begeleiding vanuit AWBZ

U kunt hulp of begeleiding vanuit de AWBZ aanvragen als u bijvoorbeeld langdurig ziek bent, een handicap heeft of omdat u een hoge leeftijd heeft. U kunt een pgb aanvragen voor:

  • begeleiding;

  • palliatieve zorg;

  • persoonlijke verzorging;

  • tijdelijk verblijf (logeeropvang);

  • verpleging;

  • vervoer (met medische indicatie in combinatie met begeleiding in dagdelen).

U kunt een aanvraag doen voor een pgb-AWBZ bij het zorgkantoor in uw regio of bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bepaalt of u zorg nodig heeft, welke zorg dat moet zijn en voor hoe lang. Dit besluit heet een indicatiebesluit. Het indicatiebesluit wordt door het CIZ naar u en naar het zorgkantoor in uw regio gestuurd. Het zorgkantoor bepaalt welk bedrag aan pgb u krijgt, voor welke periode u dit krijgt en wanneer u het geld krijgt uitbetaald. Het zorgkantoor stuurt u deze gegevens.

  • Een overzicht van de CIZ-kantoren en meer informatie vindt u op: www.ciz.nl.

  • Een overzicht van de zorgkantoren in Nederland en meer informatie vindt u op: www.regelhulp.nl

Meer informatie over een persoonsgebonden budget kunt u vinden op de site van: