Belangenorganisaties

Algemeen

• Stichting MEE, www.mee.nl

Alzheimer

• Alzheimer Nederland zet zich in voor mensen met dementie, www.alzheimer-nederland.nl

Autisme

• De NVA behartigt belangen voor mensen met autisme, www.autisme.nl

Blinden en slechtzienden

• Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, www.nvbs.nl

• Viziris is de belangenbehartiger en koepelorganisatie van mensen met een (dreigende) visuele

functiebeperking, www.viziris.nl

Doven en slechthorenden

• Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden, www.nvvs.nl

• De Helen Keller Stichting is dé belangenorganisatie van en voor doofblinden en doofslechtzienden in

Nederland, www.hellenkeller.nl

Mantelzorgers

• Mezzo geeft steun, informatie en advies en behartigt de belangen van mantelzorgers en de

vrijwilligerszorg, www.mezzo.nl

PGB-houders

• Belangenvereniging voor mensen met een Persoonsgebonden budget, www.persaldo.nl

Senioren

• Protestants Christelijke Ouderen Bond, PCOB, www.pcob.nl

• Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, ANBO, www.anbo.nl

• KBO Katholieke Bond van en voor Ouderen, KBO, www.kbo.nl

Bovenstaande opsomming is zeker niet volledig. Op www.kiesbeter.nl vindt u allerlei belangenorganisatie.