Informatie‎ > ‎Zorgverleners‎ > ‎Gemeente Zeist‎ > ‎

Belangenverenigingen

ALGEMEEN

Ondersteuning bij leven met een beperking – Stichting MEE
Telefoon: 0900 – 999 88 88
Website: 
www.mee.nl


ALZHEIMER & DEMENTIE

Voorlichting, ondersteuning, belangenbehartiging en wetenschappelijk onderzoek
Telefoon: 030- 656 75 11
Website: 
www.alzheimer-nederland.nl


Alzheimer cafés

Een Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, partners, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden. Na een inleiding door een deskundige kunnen de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen uitwisselen. Voor een alzheimer café bij u in de buurt:


HANDICAP

Stichting Platform Mensen met een Functiebeperking gemeente Utrechtse Heuvelrug

Het Platform inventariseert wat er leeft onder de mensen met een functiebeperking en zorgt ervoor dat de gesignaleerde problemen bij de juiste instantie worden gemeld. Ook voor individuele vragen kan via het PMF met de juiste instantie contact worden gelegd.

Website: www.utrechtseheuvelrug.belangenorganisatie.nl


Stichting Gehandicapten & Patienten Platform Zeist

Het Gehandicapten en Patiënten Platform Zeist (GPPZ) is een stichting van en voor mensen in de gemeente Zeist, die gehandicapt of chronisch ziek zijn.

Het GPPZ is officieel op 29 maart 1999 opgericht. Doel is om de gemeenschappelijke belangen van mensen met een handicap of een chronische ziekte te behartigen. Voor persoonlijke vragen en advies verwijzen wij naar deskundigen.

Website: www.zeist.belangenorganisatie.nl


Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie

De Ango is een algemene landelijke vereniging van, voor en door mensen met een functiebeperking en chronisch zieken.

De Ango werkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen zoals die zijn ontstaan, als gevolg van een functiebeperking of chronische ziekte.
De Ango doet dit vanuit de praktijkervaring van de leden door te informeren, adviseren en door individuele hulp en collectieve belangenbehartiging.

Website: www.ango.nl


HOORPROBLEMEN

NVVS

De NVVS is dé landelijke belangenvereniging voor mensen die hoorproblemen hebben: slechthorendheid, oorsuizen, overgevoeligheid voor geluid, de ziekte van Ménière.


De kerntaken van de NVVS zijn: voorlichting, belangenbehartiging, contact bieden. De NVVS is een vereniging met een landelijk bureau, landelijke commissies en lokale afdelingen.

Telefoon: 030 – 261 76 16
Teksttelefoon: 030 - 261 76 77

Afdeling Midden-Nederland: midden-nederland@casema.nl

Website: www.nvvs.nl


MANTELZORG

Steunpunt Mantelzorg Utrechtse Heuvelrug

Mantelzorgers kunnen met hun vragen terecht bij het Steunpunt Mantelzorg.

Dit steunpunt biedt:

 • Informatie over ziektebeelden, patiëntenverenigingen, hulpmogelijkheden, voorzieningen en regelinge.

 • Emotionele ondersteuning. Het kan prettig zijn om met iemand over uw situatie te praten, zodat u het gevoel krijgt er niet alleen voor te staan.Ook organiseert het Steunpunt lotgenotencontacten en cursussen.

 • Praktische ondersteuning. Het Steunpunt brengt u in contact met de vrijwillige thuiszorg.

Telefoon: 0343 – 52 30 00

Website: www.welnuh.nl/mantelzorgers


Steunpunt Mantelzorg Zeist

Zorgt u gedurende langere tijd voor uw partner, kind, ouder of een bekende met een chronische ziekte of handicap? Dan bent u mantelzorger!

De consulenten van het Steunpunt Mantelzorg Zeist willen u waar mogelijk ondersteunen bij het behouden van deze balans. Bij het Steunpunt Mantelzorg staat u als mantelzorger centraal. 

 

Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt u terecht voor :

 • Informatie en advies

 • Een luisterend oor

 • Praktische ondersteuning

Telefoon: 030 -692 53 19

Website: www.meanderomnium.nl/home/ouderen/Mantelzorg


Steunpunt Mantelzorg Bunnik

Steunpunt Mantelzorg Bunnik ondersteunt mantelzorgers die langdurig en onbetaald zorgen voor iemand met een chronische ziekte of handicap. Het gaat om mantelzorgers van alle leeftijden uit de gemeente Bunnik.
Het Steunpunt organiseert lotgenoten(contact)groepen, themabijeenkomsten, persoonlijke gesprekken en cursussen.

E-mail: a.parijs@platform-ouderen-bunnik.nl


Informatiepunt Mantelzorg Wijk Bij Duurstede

E-mailadres: roos.willems@stichtingrijnheuvel.nl


Landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg

Mezzo komt op voor de belangen van mantelzorgers, organisaties die mantelzorgers ondersteunen en lokale en regionale organisaties die vrijwilligers in de zorg inzetten. Mezzo geeft steun, informatie en advies.


www.mezzo.nl


OUDEREN


Platform Ouderen Bunnik

 • Stimuleert initiatieven door en voor ouderen in de gemeente Bunnik op het terrein van wonen, welzijn en zorg.

 • Fungeert als antenne – en overlegorgaan voor ouderenzaken.

 • Adviseert het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd.

 • Organiseert “preventief - en “activerend huisbezoek”.

 • Ondersteunt Mantelzorgers.

Telefoon: 030 – 657 24 43 (maandag- en vrijdagmiddag)

Website: www.platform-ouderen-bunnik.nl/Parkinson

De Parkinson vereniging

De vereniging verzorgt informatie en voorlichting over de ziekte, terwijl ze mensen met Parkinson de mogelijkheid biedt contact te leggen met medepatiënten.

Telefoon: 030 – 656 13 69
Email: info@parkinson-vereniging.nl
Website: www.parkinson-vereniging.nl


Parkinson Zorgzoeker  

Bent u op zoek naar een ParkinsonNet zorgverlener dan kunt u in de Parkinson Zorgzoeker de dichtstbijzijnde ParkinsonNet zorgverlener vinden.

www.parkinsonnet.nl

Voor iedereen die met Parkinson leeft.

www.parkinsonplazaVisuele beperking

Belangenvereniging voor mensen met een visuele beperking

Telefoon: 030 - 299 28 78 (maandag tot en met donderdag 9.00-17.00 uur)

Website: www.viziris.nl


Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden

Telefoon: 030 – 293 11 41 (maandag tot en met donderdag 09.00 tot 16.00 uur)

Website: www.nvbs.nl


Federatie van Ouders van Visueel Gehandicapten

Telefoon: 079 - 351 11 18

Website: www.fovig.nl


Landelijke Stichting Blinden en Slechtzienden

Telefoon: 030 - 23 11 543

Website: www.lsbs.nl


Ondersteunen op het gebied van wonen, leren, werken en dagelijks leven

Bartimeus infolijn

Telefoon: 0900 - 77 888 99 (€ 0,05 p/m)

Website: www.bartimeus.nl