Informatie‎ > ‎

Belangenorganisaties

Algemeen
  Stichting MEE, www.mee.nl
 
Alzheimer
  Alzheimer Nederland zet zich in voor mensen met dementie, www.alzheimer-nederland.nl
 
Autisme
  De NVA behartigt belangen voor mensen met autisme, www.autisme.nl
 
Blinden en slechtzienden
 Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, www.nvbs.nl
 Viziris is de belangenbehartiger en koepelorganisatie van mensen met een (dreigende) visuele
   functiebeperking, www.viziris.nl

Doven en slechthorenden

 Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden, www.nvvs.nl

 De Helen Keller Stichting is dé belangenorganisatie van en voor doofblinden en doofslechtzienden in 
    Nederland, www.hellenkeller.nl

 

Mantelzorgers

 Mezzo geeft steun, informatie en advies en behartigt de belangen van mantelzorgers en de  
   vrijwilligerszorg, 
www.mezzo.nl

 

PGB-houders

  Belangenvereniging voor mensen met een Persoonsgebonden budget, www.persaldo.nl

 

Senioren

 Protestants Christelijke Ouderen Bond, PCOB, www.pcob.nl

 Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, ANBO, www.anbo.nl

 KBO Katholieke Bond van en voor Ouderen, KBO, www.kbo.nl

 

 

 

Bovenstaande opsomming is zeker niet volledig. Op www.kiesbeter.nl vindt u allerlei belangenorganisatie.