Informatie‎ > ‎Zorg aanvragen‎ > ‎

Verblijf

'Verblijf' is het langdurig wonen in een zorginstelling of het logeren in een zorginstelling. Het is een oplossing voor mensen die door een ziekte of beperking niet (helemaal) zelfstandig kunnen wonen.

Verblijf in een zorginstelling

 

Verblijf valt soms onder de AWBZ-zorg en wordt ook wel zorg met verblijf of intramurale zorg genoemd.

 

Verschillende soorten verblijf

Er zijn verschillende soorten verblijf, zowel kortdurend als langdurig. Voorbeelden zijn:

 Wonen in een verpleeghuis, een verzorgingshuis, een gezinsvervangend tehuis of een instelling voor gehandicapten.

 Beschermd wonen voor mensen met een psychiatrische aandoening.

 Logeren voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking die permanent toezicht nodig hebben.

 

Voor wie?

AWBZ-zorg in de vorm van verblijf is bedoeld voor mensen die door een ziekte of beperking niet zelfstandig kunnen wonen. Bijvoorbeeld omdat:

 er voortdurend toezicht nodig is;

 zorg nodig is die niet van tevoren is in te plannen;

 zo veel zorg nodig is dat dit thuis niet meer te regelen is.
 
 

(Klik op onderstaande links voor meer informatie).