Informatie‎ > ‎Zorg aanvragen‎ > ‎

Begeleiding

Begeleiding is hulp in het dagelijks leven, waardoor mensen met een ziekte of beperking zo goed mogelijk zelfstandig kunnen blijven leven.

 

Zelfredzaamheid

Bij begeleiding gaat het er om dat u alles wat u nog wel kunt, zoveel en zo goed mogelijk doet. Uw begeleider geeft praktische hulp en denkt mee over wat u op een dag allemaal zou kunnen doen.

 

Begeleiding op maat

Wanneer u veel zorg nodig hebt, kunt u wel eens het gevoel krijgen dat anderen uw leven overnemen. De begeleider kan u helpen om toch de baas te blijven over uw eigen leven. Soms krijgt u de begeleiding alleen, maar u kunt ook begeleiding in een groep krijgen. Begeleiding kunt u thuis krijgen, maar ook in een instelling. In dat laatste geval wordt het vervoer van en naar de instelling geregeld, als dat medisch voor u noodzakelijk is.

 

Voorwaarden

Begeleiding is alleen mogelijk voor mensen met matige of ernstige beperkingen op een van de volgende gebieden:

 sociale redzaamheid (de regie over het eigen leven);

 bewegen en verplaatsen (het zelfstandig voortbewegen);

 probleemgedrag (agressief of dwangmatig, zelfverwaarlozing);

 psychisch functioneren (denken, concentreren en waarnemen);

 geheugen- en oriëntatie (geheugen en bewustzijn).

 

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg beoordeelt de ernst van de beperkingen.
 
Meer informatie:

(Klik op onderstaande links).

  Begeleiding in natura of PGB (http://www.persaldo.nl)

  Algemene informatie begeleiding (www.regelhulp.nl)

  Een indicatie aanvragen voor begeleiding (www.ciz.nl)

  Een zorginstelling of zorgverlener kiezen voor begeleiding (www.kiesbeter.nl)

  Een eigen bijdrage (www.cak.nl)