AWBZ

Zorg en begeleiding vanuit AWBZ

U kunt hulp of begeleiding vanuit de AWBZ aanvragen als u bijvoorbeeld langdurig ziek bent, een handicap heeft of omdat u een hoge leeftijd heeft. U kunt een pgb aanvragen voor:
 

 begeleiding;

 palliatieve zorg;

 persoonlijke verzorging;

 tijdelijk verblijf (logeeropvang);

 verpleging;

 vervoer (met medische indicatie in combinatie met begeleiding in dagdelen).

 

U kunt een aanvraag doen voor een pgb-AWBZ bij het zorgkantoor in uw regio of bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bepaalt of u zorg nodig heeft, welke zorg dat moet zijn en voor hoe lang. Dit besluit heet een indicatiebesluit. Het indicatiebesluit wordt door het CIZ naar u en naar het zorgkantoor in uw regio gestuurd. Het zorgkantoor bepaalt welk bedrag aan pgb u krijgt, voor welke periode u dit krijgt en wanneer u het geld krijgt uitbetaald. Het zorgkantoor stuurt u deze gegevens.

Een overzicht van de CIZ-kantoren en meer informatie vindt u op: www.ciz.nl.

Een overzicht van de zorgkantoren in Nederland en meer informatie vindt u op: www.regelhulp.nl

 

Meer informatie over een persoonsgebonden budget kunt u vinden op de site van:

 PerSaldo: www.persaldo.nl

 Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl